Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiInterview s Account manažérkou agentúry Istropolitana D'Arcy 

Čím som chcela byť keď som bola malá?
Moje súčasné povolanie vtedy neexistovalo...

 

Čo robím dnes?
Som Account manažérka reklamnej agentúry – zodpovedám za nadlinkovú komunikáciu veľkého telekomunikačného operátora – mojou úlohou je postarať sa o to, aby sme zrealizovali zadania klienta a podporili plnenie cieľov spoločnosti prostredníctvom cielenej reklamy a marketingových nástrojov.
Account manažér aktívne komunikuje s klientom, musí dokonale porozumieť jeho zadaniu a viesť projekt v rámci agentúry, kde sa na zadaní bude pracovať – musí mať o projekte najviac informácií zo všetkých.
Account manažér komunikuje s internými oddeleniami ako aj s externými dodávateľmi a stará sa o to, aby všetko bolo pripravené v súlade so zadaním a včas. Account manažér sa tak isto musí postarať o finančné zmanažovanie celého projektu.

 

Čo som musela spraviť, aby som prácu získala? (vzdelanie, kurzy, prax/skúsenosti)
Pozícia Account manažéra si vyžaduje hlavne skúsenosti v oblasti marketingu alebo reklamy (ideálne niekoľko rokov). Tejto pozícii často predchádza zo začiatku práca na pozícii Assistant Account Executive (častá nástupná pozícia pre mladých ľudí alebo ľudí s veľmi malou praxou a znalosťami), nad ktorou je pozícia Account Executive – tzv. pravá ruka Account manažéra – človek na tejto pozícii riadi procesy, ktoré vyplývajú zo zadania Account manažéra ako aj samostatné projekty zo strany klienta. 

 

Čo mám na svojej práci najradšej? Najmenej rada?
Teší ma „vlastníctvo“ projektu, môžem ho riadiť od začiatku až do konca, moja práca je pestrá, ponúka mi širokú škálu skúseností od menších projektov realizovaných vo vnútri agentúry v priebehu pár hodín až po veľké realizácie kampaní či strategické dlhodobé projekty.

 

Aké aktivity mi najčastejšie vypĺňajú pracovný deň?
40 percent času počas dňa tvorí práca v teréne, aktívny kontakt s klientom a dodávateľmi služieb, súčasťou mojej práce je sledovanie všetkých termínov vyplývajúcich z potrieb projektu, riadenie interných ľudí agentúry a dodávateľov, ktorí musia spolupracovať na príprave jednotlivých výstupov (od drobných POS materiálov a jednorazových zadaní až po kampane v nadlinkových médiách).

 

Aké vedomosti/schopnosti/zručnosti využívam najčastejšie pri práci?
Organizačné schopnosti, musím sa koncentrovať pri neustále prichádzajúcich podnetoch, niekedy sa stane, že za hodinu príde niekoľko zadaní a   ja  musím promptne reagovať a zároveň zvládnuť zadania, na ktorých priebežne pracujeme a pri ktorých je potrebné neustále riešiť otvorené úlohy, zmeny, úpravy atď.

 

Aké najčastejšie problémy musím riešiť a čo mi pritom pomáha?
Moja práca si vyžaduje veľké nasadenie – človek ju musí mať rád, aby v nej obstál, pretože pohltí väčšinu môjho času vrátane súkromia. Poradiť si musím profesionálne v každej situácii.

 

S akými ľuďmi spolupracujem?
Naši klienti si vyžadujú profesionálny tím, či už zvnútra agentúry alebo zo strany dodávateľov. Nemôžem spolupracovať s človekom alebo tímom, ktorý odvedie polovičnú prácu a je nezodpovedný. Takí ľudia sa v tíme rýchlo vykryštalizujú a väčšinou sami veľmi rýchlo pochopia, že do takej agentúry nepatria. Pre klientov máme zostavené veľmi stabilné tímy, ktoré sú štruktúrované tak, aby vyhovovali klientským potrebám.

 

Čo robím preto, aby som mala prehľad v oblasti, v ktorej pracujem?
Trh, na ktorom sa pohybujeme, musíme monitorovať a hlavne držať vynikajúcu úroveň čo sa týka služieb agentúry. O kreativite je to samostatná kapitola, reklamné festivaly a kreatívne súťaže sú nosné body, čo sa týka plánovania kreatívnych aktivít.

 

Čo robím aby som obstála, bola lepšia v porovnaní s inými, ktorí robia to isté?
Prístup ku klientovi musí byť vždy na profesionálnej úrovni pri všetkých, aj drobných projektoch. Klient sa na nás musí 100-percentne spoľahnúť a dôverovať nám.

 

Čo považujem za úspech?
Za úspech považujem hlavne to, že sa mi podarilo zmanažovať veľké množstvo ocenených projektov, aj keď samozrejme zásluhu na tom majú hlavne naši kreatívci.
A tiež to, že po viac ako dvoch rokoch pôsobenia v tejto agentúre ma práca napĺňa.

 

Čo sú najväčšie úskalia mojej práce?
Množstvo paralelne prebiehajúcich aktivít a dlhý pracovný čas (častokrát 10-12 hodín). Ak klient o siedmej večer pošle zadanie, ktoré musí byť na druhý deň hotové, niet výhovorky :).

 

Aké príležitosti/benefity mi ponúka práca v spoločnosti, v ktorej pracujem?
Stále sa zdokonaľovať, každý projekt prinesie so sebou vždy nové skúsenosti, a neuveriteľná pestrosť pracovnej náplne, nikdy sa nenudím.
Máme príležitosť sledovať a zúčastniť sa reklamných festivalov, zdokonaliť sa a veľmi často využívať jazykové znalosti. Mnohí naši klienti nám umožňujú nahliadnuť do ich marketingových plánov a výskumov, môžeme sledovať reálny odraz našej práce na trhu.

 

Chcela by som aby moje dieťa robilo to, čo ja? Prečo áno/nie?
Ak by sa moje potenciálne dieťa rozhodlo niekedy pracovať v podobnej sfére ako ja, určite mu v tom nebudem brániť, naopak rada mu odovzdám svoje skúsenosti, aj keď tempo v tejto oblasti je neuveriteľne rýchle a situácia v reklamnom biznise bude úplne iná. V každom prípade sú podmienky a možnosti mladých ľudí, ktorí vstupujú do pracovného procesu v súčasnosti, úplne iné ako boli pred desiatimi rokmi. Majú omnoho väčšie možnosti jazykového vzdelávania ako aj praxe už počas štúdia.