Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiAccount manažér


Poslanie
Starostlivosť o vybranú skupinu kľúčových zákazníkov, uspokojovanie potrieb zákazníkov.
 
Popis
Account manažér je primárnou kontaktnou osobou pre klientov/accountov. Stará sa o vybranú skupinu významných zákazníkov. Zisťuje ich potreby a na základe nich navrhuje riešenie, zabezpečuje jeho realizáciu, koordinuje tím špecialistov zúčastňujúcich sa na implementácii dodávaného riešenia. Kultivuje, udržuje, posilňuje vzťahy s klientmi, informuje ich o nových produktoch, poskytuje poradenstvo. Vyvíja aktivity na získanie nových klientov.
 
Náplň práce
Typické hlavné činnosti:
 • starostlivosť o klienta: komunikácia s klientmi, budovanie vzťahov, poznávanie jeho problémov, produktov, konkurencie, navrhovanie riešení
 • tvorba stratégie získavania zákazníkov a jej aplikácia, analyzovanie predaja a potenciálu klientov, identifikovanie možných potrieb zákazníka
 • vyhľadávanie nových projektov riešených na zakázku, vypracovanie písomných ponúk a materiálov pre tendre
 • príprava a poskytovanie obchodných prezentácií, ktoré adresujú potreby klienta
 • príprava a realizácia podporných predajných a marketingových aktivít (prezentácie, semináre, návštevy a iné akcie)
 • uzatváranie obchodných zmlúv - jednania, cenotvorba, príprava zmlúv a ich pripomienkovanie
 • manažovanie dodávky produktov/služieb (interné objednávanie, inštalácia, školenie, podpora, dokumentácia)
 • spolupráca s obchodným tímom, spoluúčasť na plnení obchodných plánov
Ďalšie činnosti:
 • vyhľadávanie partnerov/dodávateľov pre riešenia, ktoré nie sú v portfóliu spoločnosti
 • sledovanie nových produktov na trhu, trendy a konkurenciu
 • spolupráca s konzultantmi a ostatnými IT špecialistami
Vyžadované znalosti
 • 3-ročná obchodná skúsenosť
 • prehľad a orientácia v oblasti
 • výborná znalosť produktov spoločnosti a konkurencie
 • znalosť fakturačného procesu
Vyžadované schopnosti
 • skúsenosť s projektovým riadením
 • schopnosť presviedčať, jasná argumentácia
 • dobré komunikačné schopnosti
 • dobré prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť riadiť a viesť tím
Požiadavky osobnostné
 • vysoká miera samostatnosti, sebaistota, schopnosť prijímať odmietnutie
 • orientácia na výsledky, trpezlivosť, ochota pomáhať, flexibilita
Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie
 • stredoškolské vzdelanie
Alternatívne názvy pozícií

Key account manažér 

Pozície príbuzné náplňou práce

Obchodný manažér, Obchodný zástupca, Sales engineer