Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži8. Práca v obrazovom štúdiu, konzultácia s grafikom pri výrobe

Po tom ako si agentúra s klientom schváli kreatívny koncept, prichádza fáza realizácie (napr. výroba animovaného TV spotu). K tomu patrí aj práca v obrazovom a zvukovom štúdiu. Moja práca je síce časovo náročná, ale na druhej strane pracujem v často sa meniacom a stále zaujímavom prostredí.