Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži7. Cesta za klientom, prezentácia kreatívnych návrhov a schvaľovanie zo strany klienta

Dôležitou časťou práce Account Managera je osobná prezentácia kreatívnych návrhov spolu s kreatívnym tímom a následné schvaľovanie zo strany klienta. V tomto prípade nejde len o formalitu, musím byť pripravená odpovedať na akékoľvek otázky klienta.