Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži5. Príprava prezentácie pre klienta

Náležitú pozornosť venujem počas dňa príprave prezentácie pre klienta. Na prezentácii predstavíme klientovi možnosti kreatívneho riešenia daného zadania, mediaplán (mediálneho nasadenia a výberu tzv. nadlinkových médií) ako aj rozpočet.