Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži4. Komunikácia s oddelením DTP pri príprave grafických výstupov na prezentáciu klientovi

Pri príprave grafických výstupov určených na prezentáciu klientovi spolupracujem s oddelením DTP (Desktop Publishing). Okrem aktívnej komunikácie s rôznymi oddeleniami agentúry a dodávateľmi, s ktorými spolupracujeme na projekte (od výroby letákov až po kampane v nadlinkových médiách), je mojou úlohou aj sledovanie všetkých termínov súvisiacich s projektom.