Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži3. Konzultácia pri tvorbe kreatívnych návrhov s Art Directorom

Pri častých konzultáciách počas tvorby kreatívnych návrhov s Art Directorom zúročím moje štúdium umeleckého charakteru, ktoré je na tejto pozícii výhodou, nie však podmienkou. Na pozícii Account Managera sa však uplatnia aj absolventi ekonómie ako i humanitných smerov.  Všetko je to vec skúseností a dobrej znalosti projektu.