Deň v role fotoreportáže zo života

Account manažér

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži2. Osobné zadanie a konzultácia s celým kreatívnym oddelením

Ako Account Manager musím presne porozumieť detailne potrebám klienta ako aj zadaniu. Po zadaní projektu musím všetko pripraviť kolegom, ktorí budú na jeho realizácii pracovať. Veľa projektov je potrebné interne osobne zadať a konzultovať.  Celému kreatívnemu tímu, ktorý bude na projekte pracovať, sa snažím čo najzrozumiteľnejšie predstaviť tzv. kreatívny brief od konkrétneho klienta.