Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži 

Interview s Junior konzultantkou personálnej spoločnosti AuJob

Čím som chcela byť keď som bola malá?
Vždy som chcela byť zdravotnou sestrou, na strednej škole lekárkou a potom psychologičkou.

 

Čo robím dnes?
Momentálne pracujem ako personálny konzultant.

 

Čo som musela spraviť, aby som prácu získala? (vzdelanie, kurzy, prax/skúsenosti)
Predpokladom získania tejto práce je vyštudovaná vysoká škola. V mojom prípade išlo o psychológiu.  Pre prácu personalistu je veľmi dôležité ovládanie cudzieho jazyka, ďalej sú to určite osobnostné danosti a potom technické a komunikačné zručnosti pri pohovore.

 

Čo mám na svojej práci najradšej? Najmenej rada?
Najradšej mám, že mám možnosť prísť do kontaktu a spoznávať sa s rôznymi typmi ľudí. Zatiaľ neexistuje nič, čo by som v mojej práci vyslovene nerada robila. Zatiaľ mám nadšenie pre všetko.

 

Aké aktivity mi najčastejšie vypĺňajú pracovný deň?
Kontrola a vybavovanie emailov, komunikácia s klientmi, vyhľadávanie vhodných kandidátov, ich kontaktovanie a komunikácia s nimi (telefonická, emailová), osobné pohovory s kandidátmi, administratívna práca, vedenie záznamov o kandidátoch.

 

Aké vedomosti/schopnosti/zručnosti využívam najčastejšie pri práci?
Komunikačné zručnosti, vedomosti o prezentovaných spoločnostiach a jazykové schopnosti.

 

Aké najčastejšie problémy musím riešiť a čo mi pritom pomáha?
Vyhľadávanie, nájdenie vhodných kandidátov a pomáha mi pri tom internet.

 

S akými ľuďmi spolupracujem?
Rozdelila by som ich do dvoch skupín. Ľudia, s ktorými pracujem a ľudia, pre ktorých pracujem. Moji kolegovia sú korektní, vždy ochotní pomôcť a poradiť. U kandidátov, pre ktorých pracujem som sa zatiaľ vždy stretla so záujmom, ochotou vypočuť a spolupracovať.

 

Čo robím preto, aby som mala prehľad v oblasti, v ktorej pracujem?
Prehľad sa snažím získať študovaním, získavaním informácií z rôznych zdrojov (veľmi mi v tomto smere pomáha moja supervízorka – senior konzultant, ktorá mi ochotne predáva svoje skúsenosti a znalosti). Myslím, že práve prax a skúsenosti sú tou najlepšou školou ako si rozšíriť obzory v profesii, ktorú človek vykonáva.

 

Čo robím aby som obstála, bola lepšia v porovnaní s inými, ktorí robia
K tomu, aby som obstála, sa snažím prispievať svojím správaním k príjemnej a nekonfliktnej atmosfére na pracovisku. Snažím sa posilňovať prednosti, ktoré mám, a ktoré môžem efektívne v práci využiť. Porovnávanie sa s druhými nemá pre mňa „nádych“ rivality, porovnávaním sa učím z chýb druhých a pozitívne sa motivujem niekým, koho výkony považujem za lepšie, od koho by som sa chcela niečo učiť.

 

Čo považujem za úspech?
Za úspech v objektívnom zmysle považujem, keď spĺňam požiadavky, ktoré sú na mňa zvonku kladené, keď okolie moje výkony oceňuje. Subjektívny úspech cítim vtedy, keď mám pocit, že som dala zo seba všetko, čo som v danej situácii mohla, keď vidím výsledky moje práce, keď mám pocit sebarealizácie a merítkom pre mňa je tiež hodnotenie okolia.

 

Čo sú najväčšie výzvy mojej práce?
Výzvou sú pre mňa mnohé situácie, ktoré ma nabádajú k neustálemu overovaniu a zlepšovaniu svojich schopností.
Odlišnosť ľudí, špecifickosť a individualita v správaní každého človeka ma vyzýva k tomu, aby som sa naučila ešte viac akceptovať túto odlišnosť, dopredu neodsudzovať, neškatuľkovať ľudí.

 

Aké príležitosti/benefity mi ponúka práca v spoločnosti, v ktorej pracujem?
Najskôr spomeniem materiálne benefity: odmeny, mobil, notebook, pitný režim. Väčšiu hodnotu pre mňa však má pracovné prostredie, v ktorom pracujem, uvoľnená priateľská atmosféra, pozitívna motivácia a ochota komunikovať zo strany nadriadených... Ústretovosť, individuálny a kvalitný prístup voči mne na pracovisku, podpora rozvíjania, zamestnancov (či už profesionálneho, osobného, komunikačného).

 

Prečo je pre mňa výhodné byť na voľnej nohe/pracovať na živnosť?
Pracujem na TPP.

 

Chcela by som aby moje dieťa robilo to, čo ja? Prečo áno/nie?
Prečo nie? Je to veľmi zaujímavá a obohacujúca práca, ako každá práca s ľuďmi.