Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiJunior personálny konzultant


Poslanie
Nachádzane vhodných kandidátov pre rôzne pracovné pozície a zamerania.
 
Popis
Personálny konzultant vyvíja činnosti pre vyhľadanie vhodných kandidátov na obsadenie rôznych pracovných pozícií. Využíva všetky dostupné metódy k tomu, aby našiel najlepšieho pracovníka pre svojich klientov/zamestnávateľov. Profesionálny personálny konzultant - náborový pracovník, má vždy otvorené oči a nastražený sluch pre získanie cenných informácií a kontaktov na potencionálnych kandidátov a odborníkov. Jeho úlohou je nájsť ideálne spojenie medzi zamestnávateľom a uchádzačom o pracovné miesto.
 
Náplň práce
Typické hlavné činnosti:
 • analýza požiadaviek klientov v oblasti ľudských zdrojov
 • vyhľadávanie vhodných kandidátov prostredníctvom internetu a iných médií, s využitím internej firemnej databázy kandidátov, inzercie, odporúčaní a iných kanálov
 • kontaktovanie kandidátov, komunikácia s nimi, pozývanie a dohodovanie stretnutí
 • vedenie pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie
 • testovanie, hodnotenie a selekcia vhodných kandidátov pre klientov
 • príprava kandidátskych profilov a prezentácia kandidátov klientom
 • spolupráca pri tvorbe akvizičných plánov
 • vedenie obchodných rokovaní
 • vykonávanie samostatných administratívnych a odborných činností
 • personálny reporting, poskytovanie spätnej väzby nadriadeným a kandidátom
Ďalšie činnosti:
 • sledovanie súvisiacich zákonov a predpisov
 • spracovávanie podkladov pre fakturáciu
 • vykonávanie kancelárskych prác
Vyžadované znalosti
 • základný prehľad zákonníka práce
 • prehľad a orientácia v oblasti ľudských zdrojov
 • znalosť svetového jazyka výhodou
Vyžadované schopnosti
 • empatia
 • dobré komunikačné schopnosti
 • dobré prezentačné schopnosti
 • skúsenosti s vedením obchodných rokovaní
Požiadavky osobnostné
 • samostatnosť, zvládanie stresu
 • flexibilita, asertivita
Požadované vzdelanie
 • stredoškolské vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie
Alternatívne názvy pozícií
HR konzultant, Recruiter, Personálny konzultant, HR špecialista
Pozície príbuzné náplňou práce
HR Senior konzultant, Executive search konzultant, HR asistent,
Manažér ľudských zdrojov, Riaditeľ personálneho oddelenia