Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži9. Cesta za klientom

Po výberovom konaní pripravuje personálny konzultant prezentáciu (report) pre klienta. Súčasťou tejto prezentácie je vyhodnotenie praktickej časti, hodnotenie jazykových schopností kandidáta ako aj samotné životopisy vhodných kandidátov. Úlohou personálnej agentúry AuJob je zabezpečiť, aby vybraní kandidáti spĺňali všetky profesné kritériá kladené na obsadzovanú pracovnú pozíciu.
Prezentácia sa posiela klientovi buď emailom alebo sa priebeh výberového konania predstaví klientovi osobne. 


 

Aujob - personálna agentúra