Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži8. Vedenie záznamov o kandidátoch

K práci personalistu patrí aj administratíva, akou je napríklad ukladanie záznamov o klientoch do internej databázy, spracovanie ich údajov zo životopisov a pohovorov. Po každom pohovore pripraví konzultant tzv. rating kandidáta – vyhodnotenie pohovoru, na základe ktorého je percentuálne vyjadrené, na koľko je uchádzač vhodný na ponúkané pracovné miesto.


 

Aujob - personálna agentúra