Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži7. Osobný pohovor s kandidátkou

Cieľom osobného pohovoru je overiť si, či a na koľko je kandidát vhodný pre konkrétnu pozíciu. Samotný pohovor sa skladá z praktickej časti, ktorá podá obraz o vyžadovaných technických a praktických zručnostiach uchádzača. Druhou časťou je samotné interview a treťou je prezentácia spoločnosti a ponúkaného pracovného miesta. Veľmi dôležitou súčasťou pohovoru v agentúre AuJob je spätná väzba, ktorú poskytne konzultant kandidátovi. Konštruktívnou kritikou dá personalista uchádzačovi vedieť čo by mal zlepšiť, čoho by sa mal vyvarovať a umožní mu tak „doladenie“ drobných chýb, ktorých sa dopustil.

 

Aujob - personálna agentúra