Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži6. Príprava na osobný pohovor

Pred každým osobným pohovorom s uchádzačom je nevyhnutné, aby sa naň personálny konzultant dôkladne pripravil. V praxi to znamená, že si musím detailne naštudovať pracovnú náplň a podmienky obsadzovanej pozície, vyžadované schopnosti a znalosti, ako aj samotný životopis kandidáta. Na základe týchto informácii potom vypracujem formulár pohovoru.


 

Aujob - personálna agentúra