Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži



5. Komunikácia s kandidátmi

Po selekcii životopisov nasleduje kontaktovanie kandidátov za účelom overenia si údajov, ktoré kandidát uviedol vo svojom CV. Keďže v agentúre AuJob pozývame na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí spĺňajú zadané kritériá, cieľom takéhoto telefonického rozhovoru je aj overenie si jazykových zdatností kandidáta ako aj jeho záujem o ponúkanú pracovnú pozíciu, možný termín nástupu a očakávaný plat. 


 

Aujob - personálna agentúra