Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži4. Vyhľadávanie kandidátov

Podstatnú časť mojej práce tvorí vyhľadávanie vhodných kandidátov na internete. Podľa špecifikácií nášho klienta a podľa požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu zadám kritériá do vyhľadávačov a následne selektujem jednotlivé životopisy. Často hľadáme kandidátov na pozície v rôznych regiónoch Slovenska, a preto mi pomáha označenie na mape, ktoré mi umožní lepší prehľad a rýchlejšie triedenie vhodných uchádzačov.

 

Aujob - personálna agentúra