Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži3. Porada tímu

V agentúre AuJob mávame pravidelné porady členov nášho tímu, ktorých cieľom je výmena informácií o tom, kto na akej aktivite pracuje a čo sa udialo za posledný týždeň. Keďže sme jeden tím, s ostatnými kolegami zdieľame nielen úspechy, ale i prípadné neúspechy, z ktorých sa snažíme poučiť. Na porade sa zadelia aj nové zadania – objednávky od klientov a prerokujú sa prípadné problematické záležitosti.

 

Aujob - personálna agentúra