Deň v role fotoreportáže zo života

Junior personálny konzultant

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži1. Kontrola emailov a ich vybavovanie

Medzi moje základné pracovné povinnosti patrí kontrola emailov od našich klientov a kandidátov a ich vybavovanie. Pri komunikácii dbám o to, aby sme dokázali promptne a efektívne reagovať na požiadavky a kritériá od klienta. Počas výberového konania sa môžu podmienky na obsadzovanú pracovnú pozíciu meniť a tým sa upravujú aj kritériá a preferencie kladené na kandidátov.

 

Aujob - personálna agentúra