Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiInformácie o Nadácii Intenda

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí prispievajúce k vytvoreniu spoločnosti priateľskej k mladému človeku a umožňujúce ich participáciu v spoločnosti.


Nadácia sa venuje rozvoju sociálnych služieb pre mladých ľudí, podpore ich dobrovoľníckych aktivít, zapájaniu mladých ľudí do verejného života a podpore fungovania mládežníckych organizácií. Z výnosov vlastného majetku a z darov od fyzických aj právnických osôb Intenda zatiaľ podporila 213 projektov celkovou sumou 28 556 111 Sk. 


Podporiť nás môžete aj VY prostredníctvom asignácie vašich 2 % z dane z príjmu alebo nadviazaním dlhodobého partnerstva. Naše poslanie nám pomáhajú napĺňať aj vaše finančné a nefinančné príspevky.


Viac informácií nájdete na www.intenda.sk