Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiInterview s manažérkou rozvoja programov Nadácie Intenda

Čím som chcela byť keď som bola malá?
Úprimne - to bolo rôzne a záviselo od mnohých okolností (TV seriálov, kamarátov, prostredia, v ktorom som sa práve pohybovala...). Čo si spomínam – ako malá/mladá som chcela byť napríklad upratovačkou, sudkyňou, barmankou, fotografkou, spisovateľkou...mohla by som pokojne pokračovať ďalej :). Vždy som však vedela, že to musí byť práca, ktorá ma baví a pri ktorej budem v kontakte s ľuďmi, bez nich by to nebolo „to pravé“.

 

Čo robím dnes?
Pracujem v Nadácii Intenda ako manažérka rozvoja programov. Moja pozícia je súčasťou rozvojového oddelenia jednej z najväčších nadácií na Slovensku, ktorá sa sústredí na podporu detí a mladých ľudí. Keďže nemôžeme všetky aktivity v prospech mladých ľudí financovať,  podporovať a realizovať z vlastných zdrojov, spolupracujeme s verejnými ako aj súkromnými subjektmi. Rozvojové oddelenie Nadácie Intenda má na starosti práve získavanie finančných a nefinančných zdrojov na podporu programov, ktoré nadácia zastrešuje.
Mojou úlohou (resp. úlohou manažéra/ky rozvoja programov v nadácii) je najmä manažment filantropických projektov, ktoré nadácia realizuje v spolupráci s partnermi z verejného alebo súkromného sektora. Medzi moje úlohy patrí každodenná komunikácia s našimi darcami, koordinujem spoločné aktivity, dohliadam, aby sme nezmeškali žiadny z termínov, aby sme mali priestor dohodnúť sa na prípadných zmenách podmienok našej spolupráce, dozerám na to, aby firmy alebo ľudia, ktorí nám darovali peniaze na dobrú vec vedeli ako ich prostriedky využívame v prospech mladých ľudí.

 

Čo som musela spraviť, aby som prácu získala? (vzdelanie, kurzy, prax/skúsenosti)
Vyštudovala som Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Počas štúdia a po ňom som pracovala v produkčnej spoločnosti a v reklamnej agentúre a potom som začala pracovať v treťom sektore. Po nejakom čase v inej nadácii, bola zverejnená ponuka na prácu v Nadácii Intenda. Po absolvovaní pohovorov prišla ponuka na spoluprácu a ja som ju rada prijala.
Vo svojej práci najviac využívam predchádzajúce skúsenosti zo súkromného sektora.

 

Čo mám na svojej práci najradšej? Najmenej rada?
V dnešnej dobe nie je podľa mňa jednoduché robiť niečo, čo Vás napĺňa a baví. Pre mňa je dôležité, keď moja práca  mení pre mladých ľudí veci k lepšiemu.
Najmenej mám rada, keď aj napriek obrovskej snahe veci nedopadnú podľa môjho želania alebo predstáv (ale to asi nemáme radi všetci, však?) :) .

 

Aké aktivity mi najčastejšie vypĺňajú pracovný deň?
Väčšinu času trávim manažmentom konkrétnych aktivít, ktoré sa týkajú našich partnerských projektov. Náplňou práce manažéra/ky rozvoja programov je manažment ostatných členov tímu, ktorí spolupracujú na jednotlivých častiach projektu. Dohliada na to, aby boli dodržané všetky termíny a aby boli splnené všetky čiastkové úlohy či zadania. Stará sa o aktívnu komunikáciu s darcom, pripravuje preňho rôzne reporty a správy a prezentuje dosiahnuté výsledky.

 

Aké vedomosti/schopnosti/zručnosti využívam najčastejšie pri práci?
Jednoznačne svoje organizačné a manažérske zručnosti. Musím zvládnuť veľa pracovných úloh naraz, pri tom mať prehľad o prebiehajúcich aktivitách a koordinovať ich tak, aby sa všetko spravilo načas v súlade so zákonom, zmluvou alebo v súlade s internými pravidlami práce so zdrojmi od našich darcov.
Znalosť cudzieho jazyka mi tiež veľmi pomáha pri získavaní nových informácií napr. o firemnej filantropii a pod., keďže tieto materiály nie sú často dostupné v slovenčine a dobré príklady pre inšpiráciu sa nájdu v zahraničí.

 

Aké najčastejšie problémy musím riešiť a čo mi pritom pomáha?
Na každý problém vždy existuje riešenie, problémom je, keď ho človek nevidí. Najčastejšie mi vtedy pomáha hlboký nádych, ktorý nasleduje po veľkom povzdychu :) a opakovanie si vety, že každý problém má riešenie. A vždy ma povzbudia kolegyne buď svojím úsmevom, chápavým pohľadom alebo rovno radou. Môžem sa na ne spoľahnúť, pretože buď majú pre mňa odpoveď alebo ma inšpirujú k riešeniu, ktoré nájdem sama :).  Sme dobrý tím.

 

S akými ľuďmi spolupracujem?
Spolupracujem s rôznymi ľuďmi – s ľuďmi zo súkromného sektora, obchodníkmi, manažérmi a riaditeľmi na jednej strane a s ľuďmi z tretieho sektora na strane druhej. V tom je aj moja práca zaujímavá, pretože sa v nej zlievajú dva úplne rozdielne svety, ich myslenie a motivácie.

 

Čo robím preto, aby som mala prehľad v oblasti, v ktorej pracujem?
Sledujem dianie na Slovensku aj v zahraničí – čo sa deje, kto s kým spolupracuje, kto koho podporuje a ako sa komu darí realizovať partnerské projekty. Sledujem trendy vo fundraisingu a v rámci možností sa zúčastňujem seminárov, školení a konferencií.

 

Čo robím aby som obstála, bola lepšia v porovnaní s inými, ktorí robia

 Pracujem na sebe – neustále – nielen v práci, ale aj mimo nej. Chodím s otvorenými očami a otvoreným srdcom a snažím sa absorbovať a spracovať všetko čo vidím a zažijem. Snažím sa ísť stále dopredu a osobne, názorovo či postojovo rásť. Pomáha mi to potom aj v práci, prinášať lepšie, kreatívnejšie, originálnejšie nápady a riešenia.

 

Čo považujem za úspech?
Za úspech určite považujem nadviazanie spolupráce Nadácie Intenda s partnerom, ktorý nám pomôže napĺňať naše poslanie a urobiť svet mladých lepším.

 

Čo sú najväčšie výzvy mojej práce?
Najväčšou výzvou mojej práce je samotná moja práca. Je veľmi náročná a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, mnohokrát aj odvahy, vysokého pracovného a osobného nasadenia a zápalu. Každú prácu, ktorú človek robí, by mal mať rád, pretože vtedy mu ide ľahšie a je v nej lepší. Prácu, ktorú robím ja, musí mať človek veľmi rád a musí ho veľmi baviť a musí sa do nej vložiť celý :).

 

Aké príležitosti/benefity mi ponúka práca v spoločnosti, v ktorej pracujem?
Pracujem so zaujímavými ľuďmi, mám príležitosť neustále stretávať a spoznávať nových ľudí a nové veci. Neustále sa musím zdokonaľovať a učiť sa nové veci a to ma posúva vpred.

 

Prečo je pre mňa výhodné byť na voľnej nohe/pracovať na živnosť?
Každá možnosť prináša výhody aj nevýhody, ktoré sa môžu časom a okolnosťami meniť a vždy to závisí na človeku a spoločnosti na čom sa dohodnú.

 

Chcela by som aby moje dieťa robilo to, čo ja? Prečo áno/nie?
Za základ považujem dostatok informácií o rôznych pracovných pozíciách bez prikrášľovania, stereotypizácie... aby sa mladí mohli naozaj vedome rozhodnúť, ktorou cestou chcú ísť, potrebujú ukázať možnosti a potom nech už si sami vyberú tú „svoju“ cestu.