Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži9. Ponuka spolupráce s Nadáciou Intenda

Súčasťou prezentácie ponuky na spoluprácu je priblíženie aktivít a programov Nadácie Intenda, návrh konkrétnych možností spolupráce a prezentácia našich súčasných partnerov. Manažér/ka rozvoja programov by mal/a mať správny odhad, ktoré informácie a argumenty zaujmú a presvedčia.  Potrebné sú aj výborné komunikačné a prezentačné zručnosti (dôležité je nebáť sa prezentovať svoj zámer často väčšiemu publiku), ďalej schopnosť improvizácie a argumentácie.

 

Nadácia Intenda