Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži8. Príprava prezentácie a materiálov pre potenciálneho darcu

Keďže osobné stretnutie s potenciálnym darcom je pre nás dôležité a  často môže výrazne ovplyvniť rozhodnutie o podpore alebo spolupráci s nadáciou, dôkladná  príprava je nevyhnutná. Snažím sa získať čo najviac dostupných informácií o spoločnosti, o jej CSR stratégii, prípadne o jej iných dobročinných a verejnoprospešných aktivitách. Tieto skutočnosti zohľadňujem pri príprave konkrétnej ponuky na spoluprácu, ktorá nás posunie bližšie k napĺňaniu nášho poslania.  


 

Nadácia Intenda