Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži7. Nové nápady

Kreativita je v mojej práci nevyhnutná a moje oči a uši musím mať stále otvorené pre nové impulzy. Nápady prichádzajú často na nezvyčajných miestach, napríklad aj pri varení a pití kávy či čaju s kolegami. Na vymyslenie originálneho spôsobu získavania zdrojov pre programy nadácie a pre napĺňanie jej poslania, nových možností ako osloviť a získať darcu, vymyslenie zaujímavého spôsobu prezentácie našej činnosti nepotrebujem písací stôl ani kanceláriu, dobrá myšlienka môže prísť kdekoľvek.


 

Nadácia Intenda