Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži6. Brainstorming tímu Intendy

Inštitút asignácie 2 % z daní z príjmu je veľmi dôležitý skoro pre každú mimovládnu organizáciu a aj Nadácia Intenda sa snaží časť svojich aktivít pre mladých pokryť z týchto prostriedkov. Ako manažérka rozvoja programov mám na starosti práve asignáciu 2 % z daní fyzických aj právnických osôb. Spolu s manažérkou komunikácie a ďalšími členmi tímu vymýšľame spôsoby ako osloviť fyzické alebo právnické osoby, aby spoznali našu organizáciu a prípadne nám venovali 2 % zo svojich daní, aby sme mohli ešte výraznejšie podporiť mladých ľudí na Slovensku. 


 

Nadácia Intenda