Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži5. Komunikácia s našimi darcami

Medzi moje každodenné aktivity patrí komunikácia s našimi darcami. Koordinujem spoločné projekty, dohliadam, aby sme nezmeškali žiadny z termínov a tiež aby sme mali priestor dohodnúť sa na prípadných zmenách podmienok našej spolupráce (napríklad rozšírenie podporovaných aktivít, predĺženie spolupráce na dlhšie obdobie a pod.). Pre túto prácu sú dôležité dobré organizačné zručnosti, schopnosť zvládnuť veľa pracovných úloh naraz, pri tom mať prehľad o prebiehajúcich aktivitách a koordinovať ich tak, aby sa všetko spravilo včas. 


 

Nadácia Intenda