Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži4. Získavanie informácií o verejných zdrojoch

Finančné prostriedky, ktorými pomáhame organizáciám po celom Slovensku meniť svet mladých získavame nielen zo správy vlastného majetku, od súkromných darcov a partnerov, ale snažíme sa využívať aj dostupné verejné zdroje. Mojou úlohou je preto aktívne vyhľadávanie možností financovať aktivity a programy Nadácie Intenda napríklad z fondov Európskej únie, štátnych schém alebo zo zahraničných grantových schém, čo si vyžaduje prehľad a znalosť možností, ktoré sa nám ponúkajú ako aj znalosť anglického alebo iného cudzieho jazyka. 


 

Nadácia Intenda