Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži3. Pracovné stretnutia

K pracovnej náplni manažérky rozvoja programov v Nadácii Intenda patrí starostlivosť o darcu a o spoločný projekt. Keďže pre nás ako aj pre ľudí, ktorí nám darovali prostriedky, je transparentnosť dôležitá, pripravujem pre našich darcov správy ako boli ich prostriedky využité a prezentujem im dosiahnuté výsledky. Na osobných stretnutiach sa zaoberáme prípadnými zmenami v našej spolupráci alebo som im jednoducho k dispozícii, ak je potrebné prejsť práve prebiehajúce aktivity. 


 

Nadácia Intenda