Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži2. Porada programového tímu

Pravidelné porady programového oddelenia sú priestorom, kde si vymieňame čerstvé informácie o aktivitách nadácie, snažíme sa nájsť riešenia problémov, ktoré sa objavili a pod.  Keďže náplňou mojej práce je aj manažment ostatných členov tímu, ktorí spolupracujú na jednotlivých častiach partnerského projektu, spoločné porady sú dôležité. Dohliadam na to, aby boli dodržané všetky termíny, aby boli splnené všetky čiastkové zadania a preto je potrebné, aby sme boli navzájom informovaní o aktivitách, na ktorých pracujeme, kto od koho čo potrebuje, o deadlinoch a o najbližších aktivitách. 

 

Nadácia Intenda