Deň v role fotoreportáže zo života

Projektová manažérka v 3. sektore

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži1. Manažment partnerských projektov

Ako manažérka rozvoja programov Nadácie Intenda mám na starosti získavanie finančných aj nefinančných zdrojov na podporu našich programov pre mladých na celom Slovensku. Som zodpovedná za manažment filantropických projektov, ktoré realizujeme v spolupráci s partnermi z verejného ako aj súkromného sektora a väčšinu svojho dňa trávim manažmentom aktivít, ktoré sa týkajú týchto projektov. Spolupracujem napríklad na správe Nadačného fondu Slovak Telekom alebo na príprave projektu www.naseprveplaty.sk.

 

Nadácia Intenda