Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodníčka - predavačka

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiInterview s obchodníčkou kvetinárstva Gloriosa

Čím som chcela byť keď som bola malá?
Lekárkou, učiteľkou...

 

Čo robím dnes?
Floristiku – vlastním kvetinárstvo Gloriosa.

 

Čo som musela spraviť, aby som prácu získala? (vzdelanie, kurzy, prax/skúsenosti)
Vyštudovala som SPTŠ – odbor záhradníctvo v Piešťanoch a nevyhnutná je samozrejme prax a skúsenosti.

 

Čo mám na svojej práci najradšej? Najmenej rada?
Moja práca mi je aj koníčkom. Pochádzam z Liptova, vždy som milovala prírodu, rastliny a kvety...

 

Aké aktivity mi najčastejšie vypĺňajú pracovný deň?
Najčastejšie sa pochopiteľne venujem práci s kvetmi, ich ošetrovaniu, viazaniu kytíc, práci s ľuďmi, klientmi a rovnako potrebné je venovať sa i organizačnému zabezpečeniu chodu kvetinárstva.

 

Aké vedomosti/schopnosti/zručnosti využívam najčastejšie pri práci?
Využívam vedomosti o rastlinách a prax, ktorú som získala pri práci s kvetmi – rastlinami.

 

Aké najčastejšie problémy musím riešiť a čo mi pritom pomáha?
Čelím najmä problémom, ktoré sú spojené so zásobovaním. Ďalším problémom je tiež nedostatočný výber sortimentu na slovenskom trhu.

 

S akými ľuďmi spolupracujem?
Spolupracujem s ľuďmi rôznych vekových kategórií, so zákazníkmi, ktorí sú tiež rôzni.

 

Čo robím preto, aby som mala prehľad v oblasti, v ktorej pracujem?
Sledujem odbornú literatúru.

 

Čo robím aby som obstála, bola lepšia v porovnaní s inými, ktorí robia to isté?
Snažím sa svoju prácu robiť čo najlepšie. S inými sa neporovnávam, pretože každé kvetinárstvo má alebo by malo mať svoj štýl.

 

Čo považujem za úspech?
Úspechom je mi spokojnosť zákazníkov – to, že sa znova vrátia kúpiť si k nám kyticu.

 

Čo sú najväčšie výzvy mojej práce?
Najväčšou výzvou je pre mňa pomoc mladých. Teší ma, že sú úspešní – ako napríklad moja praktikantka, ktorá sa v roku 2007 umiestnila na 3. mieste na medzinárodnej súťaži v Chorvátsku.

 

Aké príležitosti/benefity mi ponúka práca v spoločnosti, v ktorej pracujem?
Moja práca mi umožňuje komunikáciu s ľuďmi, získavanie veľa kontaktov – dokonca priateľstiev. A potom zviditeľnenie sa na trhu prostredníctvom rôznych reportáží z môjho kvetinárstva v tlači.

 

Prečo je pre mňa výhodné byť na voľnej nohe/pracovať na živnosť?
Som paňou svojho času.

 

Chcela by som aby moje dieťa robilo to, čo ja? Prečo áno/nie?
Áno, práve moja dcéra, hoci vyštudovala chémiu, našla v kvetoch veľkú záľubu a žije v susednom Rakúsku – vo Viedni, kde vlastní dve kvetinárstva.