Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodníčka - predavačka

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži5. Organizačné zabezpečenie kvetinárstva

K obchodu, aj keď s krásnymi kvetinami, patria aj peniaze, úrady a administratíva. Tak ako ostatní malí podnikatelia na Slovensku aj ja musím dohliadať na tieto stránky podnikania. Okrem zúčtovania každej zákazky a vystavenia pokladničného bloku, pripravujem podklady pre vedenie účtovníctva a kompletnej ekonomicko-právnej agendy súvisiacej s mojím kvetinárstvom. Taktiež dennodenne komunikujem s dodávateľmi a vybavujem objednávky ako aj logistiku tovaru. 


 

Gloriosa