Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodníčka - predavačka

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži2. Príprava rastlín a ostatných produktov kvetinárstva

Gloriosa samozrejme nie je len o rezaných kvetoch a viazaní kytíc, ale aj o ostatných kvetoch a rastlinách, ktoré môžu zaujímavým spôsobom skrášliť interiér alebo exteriér. Kvalitné služby mi pomáhajú si zákazníkov udržiavať, ale veľmi dôležité je získavať nových klientov. Musím myslieť aj na reklamu respektíve na to, ako upozorniť na svoje kvetinárstvo. Každý deň preto vystavím zaujímavé rastliny von pred kvetinárstvo, aby svojou farebnosťou upútali a prilákali nových zákazníkov.

 

Gloriosa