Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiInterview s obchodným zástupcom spoločnosti Easy Diet

Čím som chcel byť keď som bol malý?
Profesionálnym poľovníkom.

 

Čo robím dnes?
Obchodného zástupcu a vedúceho predaja.

 

Čo som musel spraviť, aby som prácu získal? (vzdelanie, kurzy, prax/skúsenosti)
Vysokú školu so zameraním na šport, výživu a manažment, cca. 10 kurzov obchodných zručností v celej Európe, prejsť si nadnárodnú obchodnú firmu od zametania dvora až po top manažment.

 

Čo mám na svojej práci najradšej? Najmenej rád?
Najradšej mám relatívnu časovú voľnosť, dobrý kolektív ľudí v práci a finančné ohodnotenie. Najmenej potom prípravu výkazov a tabuľky.

 

Aké aktivity mi najčastejšie vypĺňajú pracovný deň?
Jednanie s klientmi, príprava balíčkov, cestovanie a vybavovanie e–mailov.

 

Aké vedomosti/schopnosti/zručnosti využívam najčastejšie pri práci?
Komunikáciu s ľuďmi, obchodné zručnosti, presvedčovacie a vyjednávacie taktiky. Marketingové praktické skúsenosti.

 

Aké najčastejšie problémy musím riešiť a čo mi pritom pomáha?
Nedodanie dohodnutého tovaru, logistiku, výber obchodných partnerov a spolupracovníkov, individuálne problémy s klientmi. Najviac mi pomáha trpezlivosť a schopnosť nepozerať na voľný čas v dobe, kedy je potrebné zabrať v práci.

 

S akými ľuďmi spolupracujem?
To najširšie portfólio aké si je možné predstaviť. Od majiteľov firiem cez advokátov, doktorov až po pracovníkov a pracovníčky z najrôznejších oborov.

 

Čo robím preto, aby som mal prehľad v oblasti, v ktorej pracujem?
Neustále sa vzdelávam formou odbornej literatúry, prednášok ľudí z oboru a hlavne praktickým zbieraním skúseností zo všetkých jednaní, ktoré absolvujem.

 

Čo robím aby som obstál, bol lepší v porovnaní s inými, ktorí robia to isté?
Snažím sa byť úplne prirodzený a vždy sa naladiť na nôtu klienta či obchodného partnera tak, aby daná protistrana mala pocit, že sme „rovnaká krvná skupina“. Zároveň sa vždy snažím dodržať to, čo som sľúbil. Neustále analyzujem úspechy i neúspechy a snažím sa na základe praktického feedbacku vyvodiť závery, ktoré mňa i firmu posunú vpred.

 

Čo považujem za úspech?
Čo najviac spokojných zákazníkov a priebežné plnenie plánu na 110%.

 

Čo sú najväčšie výzvy mojej práce?
Získanie celých firiem pre náš program zdravého životného štýlu.

 

Aké príležitosti/benefity mi ponúka práca v spoločnosti, v ktorej pracujem?
Zoznámenie sa s najrôznejšími zaujímavými ľuďmi, možnosť voľnej pracovnej doby, firemné auto a telefón.

 

Prečo je pre mňa výhodné byť na voľnej nohe/pracovať na živnosť?
Z hľadiska daní a istej formy nezávislosti.

 

Chcel by som aby moje dieťa robilo to, čo ja? Prečo áno/nie?
Prečo nie :). Myslím, že je to poctivá práca, ktorá vo finále pomáha ľuďom a z toho mám dobrý pocit.