Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportážiObchodný zástupca


Poslanie
Uzatváranie obchodných prípadov, uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Popis
Obchodný zástupca komunikuje, prezentuje a presviedča zákazníkov o výhodách a užitočnosti produktov alebo služieb, hľadá a odporúča najlepšie riešenia. I keď jeho cieľom je získavanie objednávok, jeho poslaním je poskytovať také služby, ktoré pomôžu maximálne uspokojovať potreby zákazníkov. Jeho odmeňovanie je založené na výsledkoch predaja. Osobne navštevuje zákazníkov, baví ho komunikácia s ľuďmi, má radosť z poskytovania informácií – svojich klientov vzdeláva o inovatívnych produktoch. Pre svojich manažérov je zdrojom spätnej väzby od zákazníkov, napr. o kvalite poskytovaných produktov alebo ich nových požiadavkách.

Náplň práce

Typické činnosti
 

 • aktívne vyhľadávanie (interné databázy, verejné firemné databázy, osobné kontakty na výstavách, konferenciách a iné zdroje) a kontaktovanie nových zákazníkov, dohodovanie osobných stretnutí
 • príprava na stretnutia, identifikovanie a analýza možných potrieb zákazníka
 • osobné stretnutia so zákazníkmi, aktívna komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi
 • prezentácia produktov, ich výhody a funkcionality, odporúčanie služieb, ktoré najepšie napĺňajú požiadavky zákazníka
 • vypracovanie cenových ponúk a ich prezentácia
 • uzatváranie obchodných prípadov/zmlúv
 • budovanie vzťahov, starostlivosť o klienta


Ďalšie činnosti
 

 • riešenie logistických úloh spojených s fyzickým dodaním tovaru alebo služieb
 • evidencia klientov a potencionálnych klientov, tvorba databázy
 • doplňovanie aktuálnych inovatívnych informácií o produktoch/službách
 • vedenie obchodnej databázy, administratívna práca


Vyžadované znalosti
 

 • prehľad a orientácia v oblasti IT
 • vodičský preukaz
 • výborná znalosť produktov spoločnosti a konkurencie


Vyžadované skúsenosti
 

 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • schopnosť komunikovať s vrcholovým manažmentom klientov
 • schopnosť presviedčať


Osobnostné požiadavky
 

 • trpezlivosť
 • flexibilita
 • vysoká miera samostatnosti
 • sebaistota
 • schopnosť prijímať odmietnutie
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • ochota pomáhať


Požadované vzdelanie
 

 • vysokoškolské
 • stredoškolské


Alternatívne názvy pozície

 • Obchodník
 • Obchodný reprezentant
 • Sales representative