Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži9. Vedenie pokladničnej knihy a vyúčtovanie hotovostných platieb

Vedenie pokladničnej knihy a vyúčtovanie hotovostných platieb za naše produkty samozrejme patrí k bežným činnostiam, na ktoré je potrebné si nájsť počas dňa čas. Ako obchodný zástupca prijímam platby od našich klientov, evidujem ich v pokladničnej knihe, kontrolujem faktúry od dodávateľov a pripravujem účtovné podklady pre naše ekonomické oddelenie.
 

 

 

Easy Diet