Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži7. Príprava balíčkov pre klientku

Po vstupnom pohovore a stanovení cieľov má obchodný zástupca Easy Diet na starosti aj prípravu samotných balíčkov jedál pre klientku, podľa jej individuálneho diétneho programu dohodnutého na spoločnej konzultácií.
 

 

Easy Diet