Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži6. Určenie si cieľov

Po vstupnom pohovore k klientkou nasleduje určenie si cieľov. Podľa toho, koľko a za ako dlho chce klientka schudnúť, bude pre klientku pripravený jedálny lístok s odporúčaným optimálnym prísunom kalórií. Ako počas vstupného pohovoru aj teraz je potrebné, aby obchodný zástupca využil svoje komunikačné zručnosti, individuálny prístup a zmysel pre detail.   
 

 

 

 

Easy Diet