Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži5. Vstupný pohovor s klientkou

Keď sa človek rozhodne, že chce schudnúť vďaka diétnemu programu Easy Diet, absolvuje vstupný pohovor, na ktorom obchodný zástupca podrobne klientke vysvetlí ako celý program funguje, čo treba dodržiavať a čomu sa prípadne vyhnúť. Súčasťou tohto pohovoru je aj prekonzultovanie klientkinej predstavy o chudnutí, jej očakávaní, ako aj prípadných klientkiných zdravotných problémov.
Obchodný zástupca musí mať pri každom jednaní s klientom osobný a individuálny prístup. Pri produktoch, ktoré ponúka naša spoločnosť je obzvlášť dôležitá taktiež aj vzájomná dôvera medzi klientom a zástupcom, ako aj trpezlivosť a pochopenie. 

 

Easy Diet