Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži4. Porada s kolegyňami

Súčasťou našej práce sú aj pravidelné mesačné porady členov nášho tímu, na ktorých si určíme ciele, stanovíme priority a rozdelíme úlohy. Pokiaľ je to potrebné, zúčastňujeme sa krátkych operatívnych porád aj počas dňa, kde si vyjasníme problematické otázky, ktoré vyvstali. 
 

 

 

Easy Diet