Deň v role fotoreportáže zo života

Obchodný zástupca

Fotoreportáž

Interview

O pozícii

Diskusia

O spoločnosti

Zoznam fotoreportáži10. Odchod za ďalšími klientmi

Cestovanie je prirodzenou súčasťou pracovného života obchodného zástupcu a tak po stretnutí s jednou klientkou nasleduje cesta za ďalšími klientmi. Výhodou práce obchodného zástupcu je flexibilný pracovný čas a príležitosť stretávať a spoznávať nových ľudí. Táto práca si vyžaduje výborné komunikačné schopnosti, absolútnu znalosť produktov a služieb, ktoré obchodný zástupca ponúka, a pri komunikácii s potenciálnymi klientmi často aj presvedčovacie a vyjednávacie taktiky.

 

Easy Diet